Latest Posts

[TAG] Tất tần tật về Tag trong WordPress

October 16, 2019 8:29 am

Nội dung được lấy từ Get_tag() bạn có thể tham khảo nội dung tiếng anh, dưới đây là code thường sử dụng. Hiển thị tất cả tag/ Show all tag […]

[CODE] Hàm do_shortcode() trong wordpress

October 7, 2019 10:06 pm

Đôi khi bạn muốn chạy shortcode trong file Php thì bạn phải sử dụng hàm do_shortcode như này. Thường sử dụng khi làm việc với Contactform 7

[LOOP] Tất tần tật về loop trong WordPress

September 4, 2019 4:52 am

Trước hết thông tin được lấy từ The Loop, dưới đây là một số code Nguyễn Sơn thường dùng mình xin tổng hợp lại bao giờ cần copy cho nhanh […]